Valtrex pdf

Posted: SsTAFii Date of post: 15-Feb-2019
VALACYCLOVIR

VALACYCLOVIR

Valaciclovir ist ein Analogon der Nukleinbase Guanin. Es wird als Virostatikum bei Erkrankungen mit dem Varizella-Zoster-Virus (beispielsweise bei schwer verlaufendem oder generalisiertem Herpes Zoster) und mit Herpes-simplex-Viren eingesetzt. Valaciclovir ist ein sogenanntes Prodrug von Aciclovir und wird im Körper in dieses umgewandelt. Vorteile von Valaciclovir sind eine schnellere Resorption aus dem Darm und eine höhere Bioverfügbarkeit (etwa 55 % im Vergleich zu 10 %). Wirkungen und Nebenwirkungen entsprechen denen von Aciclovir. Als Arzneistoff wird ausschließlich das (S)-Enantiomer eingesetzt. Valaciclovir, also spelled valacyclovir, is an antiviral drug used in the management of herpes simplex, herpes zoster (shingles), and herpes B. It is a prodrug, which is converted to aciclovir in a persons body. Common adverse drug reactions (≥1% of patients) associated with valaciclovir therapy are the same as for aciclovir, its active metabolite, and include: nausea, vomiting, diarrhea and headache. Infrequent adverse effects (0.1–1% of patients) include: agitation, vertigo, confusion, dizziness, edema, arthralgia, sore throat, constipation, abdominal pain, rash, weakness and/or renal impairment. Rare adverse effects ( Valaciclovir belongs to a family of molecules first described and patented by Paolo Cornaglia Ferraris in 1982 (patents EP0077460 A2, CA1258149A1, DE3273785D1, EP0077460A3, EP0077460B1, US4567182). Valaciclovir is a prodrug, an esterified version of aciclovir that has greater oral bioavailability (about 55%) than aciclovir (10–20%). It is converted by esterases to the active drug aciclovir, as well as the amino acid valine, via hepatic first-pass metabolism.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

It slows the growth and spread of the herpes virus to help the body fight the infection. Valtrex is used to treat infections caused by herpes viruses, including genital herpes, cold sores, and shingles (herpes zoster) in adults. Valtrex is used to treat cold sores in children who are at least 12 years old, or chickenpox in children who are at least 2 years old. Valtrex will not cure herpes and will not prevent you from spreading the virus to other people. However, this medicine can lessen the symptoms of an infection. Valtrex may also be used for purposes not listed in this medication guide. Before taking Valtrex, tell your doctor if you have HIV/AIDS, a weak immune system, kidney disease (or if you are on dialysis), or if you have had a kidney or bone marrow transplant. Na tej stronie znajdują się informacje o leku VALTREX. Znajduje się tutaj pełny opis leku, informacje o tym jak działa ten lek, w tym wskazania do stosowania leku. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo stosować ten lek oraz jakie jest zalecane dawkowanie. Ponadto na stronie produktu zawarte zostały następujące informacje: skład leku (substancje czynne i pomocnicze), objawy i zalecenia w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku - przedawkowanie, informacje na temat przyjmowania leku razem pokarmami i napojami (jedzenie, picie - alkohol), wskazówki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - stosowanie w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią. Bardziej dociekliwi pacjenci mogą ściągnąć pełną ulotkę leku VALTREX w formacie pdf - ulotka leku zawiera dodatkowe informacje, których nie zdołaliśmy umieścić na portalu : interakcje z innymi lekami, możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania - czyli, kiedy nie stosować leku, jak przechowywać lek, zawartość opakowania, informacje o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, przerwanie stosowania leku, pominięcie dawki oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Wraz z ulotką dla pacjentów, udostępniliśmy możliwość pobrania charakterystyki produktu leczniczego (CHPL), która jest profesjonalnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego i pracowników aptek (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów itp.). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje : właściwości farmakologiczne, szczegółowe dane kliniczne, dane farmaceutyczne. Są to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną wspólną substancję czynną, co aktualnie przeglądany lek - znajdź odpowiednik.

PACKAGE LEAFLET INFORMATION FOR THE USER <b>VALTREX</b>.
PACKAGE LEAFLET INFORMATION FOR THE USER VALTREX.

This medicine is available using any of the above names but will be referred to as Valtrex throughout the following patient information leaflet. Please note that. Patient information for VALTREX 500MG TABLETS Including dosage instructions and possible side effects. PDF Transcript. Valtrex® 500 mg Tablets. 1435 8 Driving or using machines Valtrex can cause side effects that affect your ability to drive. Don’t drive or use machines unless you are sure you’re not affected.

Valtrex pdf
Rating 4,7 stars - 948 reviews